از فیلامنت مقاوم در برابر تخلیه الکترواستاتیکی توسط Innofil3D رونمایی شد

Innofil3D سازنده هلندی فیلامنت اخیرا اعلام کرده است که دو فیلامنت جدید با مشخصات جذاب و کاربردی رونمایی کرده است. یک مدل فیلامنت مقاوم در برابر تخلیه الکترواستاتیکی به نام Ultrafuse Z PCTG و یک مدل فیلامنت منعطف به نام Ultrafuse TPU 80A LF . فیلامنت مقاوم Ultrafuse Z PCTG این فیلامنت به عنوان اولین …

از فیلامنت مقاوم در برابر تخلیه الکترواستاتیکی توسط Innofil3D رونمایی شد ادامه مطلب